icon01-free-img

Coaching

De Ondersteunende Hand biedt coaching aan mensen die vast lopen in het dagelijks leven, denk hierbij aan schulden, psychische klachten, verslaving, long-covid, huisvesting, verwaarlozing, huiselijk geweld, trauma, sociaal isolement enz. De ondersteuning wordt geboden vanuit de Wmo U kunt zich aanmelden bij de gemeente voor ondersteuning vanuit de WMO. De Ondersteunde Hand zal vanuit hier benaderd worden of meld je zelf aan en we kijken samen naar de mogelijkheden 

icon02-free-img

Coaching (wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. ‘De Ondersteunende Hand’ biedt ambulante ondersteuning vanuit de Wmo aan kwetsbare burgers vanaf 18 jaar.

icon03-free-img

Eigen bijdrage

Voor bijna alle ondersteuning geldt bij gemeentes een eigen bijdrage. Om na te gaan of u gemeente gebruik maakt van een eigen bijdrage verwijs ik u naar de website van uw eigen gemeente. Per januari 2020 is de eigen bijdrage een vast bedrag per maand. Via het CAK zal een eigen bijdrage van 20,60 per maand gerekend worden als bijdrage voor de ondersteuning.

Werkwijze

De Ondersteunende Hand’ biedt professionele ambulante ondersteuning van mens tot mens. Gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen staat hoog in het vaandel. Ieder mens is uniek en het mooist in zijn of haar kracht. Dit is waar De Ondersteunende Hand naar streeft. Iedere cliënt krijgt ondersteuning op maat om zijn of haar kwaliteiten te ontdekken en te ontplooien.


 

De Ondersteunende Hand’ biedt een gestructureerde en veilige omgeving om te kunnen ontplooien aan de hand van een ondersteuningsplan die gebaseerd is op de zelfredzaamheidsmatrix met 13 levensdomeinen.

Regio

De Ondersteunende Hand is gecontracteerd in de Gemeente Molenlanden, Gorichem en BAR-Gemeente ( Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)

De Ondersteunende Hand is op dit moment alleen werkzaam vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Mocht je via een andere fiancieringsstroom of vergoeding ondersteuning willen ontvangen neem dan contact.

Wie ben ik?

Mijn naam is Sanne de Bruijn – Rogmans
Ik ben een hulpverlener met een groot hart en betrokkenheid. Door nieuwsgierigheid en interesse in de mens en gedrag ben ik gestart met werken in de zorg.

De rode draad in mijn werk als hulpverlener is het behouden en/of vergroten van de zelfredzaamheid. Mijn positieve benadering zorgt ervoor dat ik in mijn werk opzoek ga naar iemands kracht.

Ik heb de afgelopen 10 jaar mijn kennis en kwaliteiten mogen ontwikkelen
binnen de zorg.

Het kunnen ondersteunen bij hulpvragen van cliënten maakte mij nieuwsgierig. Ik heb een duidelijke visie ontwikkeld over het bieden van zorg/ondersteuning aan mensen met een hulpvraag.


Opleidingen:

  • 2007 – 2012 Medewerker maatschappelijke zorg niv. 4
  • 2014  Niet sturende communicatie
  • 2013 – 2015 Management in de Zorg (AD)
  • 2016 Invra, Inventarisatie van redzaamheid aspecten
  • 2017 Van Dramaspeler naar Winnaar
  • 2017 – 2018 HBO Toegepaste psychiatrie voor hulpverleners
  • 2019 – 2020 Psychosociale basiskennis
  • 2023  Trauma therapeut basics  

Contact