De Ondersteunende Hand
Persoonlijk & Betrouwbaar

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

‘De Ondersteunende Hand’ biedt ambulante ondersteuning vanuit de Wmo
aan kwetsbare burgers vanaf 18 jaar.
Sinds 2015 werken gemeente met
de wet maatschappelijke ondersteuning. Aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix wordt de hulpvraag verduidelijkt en passende ondersteuning geboden op maat.De Ondersteunende Hand zal in spelen op de hulpvraag van de gemeentes De ondersteuning wordt altijd geboden vanuit de Wmo U kunt zich aanmelden bij de gemeente voor ondersteuning vanuit de WMO.
De Ondersteunde Hand zal vanuit hier benaderd worden.

Als u zichzelf bij De Ondersteunende Hand aanmeldt, zal u verder ondersteunt worden bij aanmelding via de gemeente zodat er samen met gemeente en De Ondersteunende Hand gekeken kan worden naar gepaste ondersteuning.

Eigen bijdrage


Voor bijna alle ondersteuning geldt bij gemeentes een eigen bijdrage. Om na te gaan of u gemeente gebruik maakt van een eigen bijdrage verwijs ik u naar de website van uw eigen gemeente.

Per januari 2020 is de eigen bijdrage een vast bedrag per maand.
Via het CAK zal een eigen bijdrage van 19 euro per maand gerekend worden als bijdrage voor de ondersteuning.