De Ondersteunende Hand
Persoonlijk & Betrouwbaar

Werkwijze

‘De Ondersteunende Hand’ biedt professionele ambulante ondersteuning van mens tot mens. Gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen staat hoog in het vaandel. Ieder mens is uniek en het mooist in zijn of haar kracht. Dit is waar De Ondersteunende Hand naar streeft. Iedere cliënt krijgt ondersteuning op maat om zijn of haar kwaliteiten te ontdekken en te ontplooien.

‘De Ondersteunende Hand’ biedt een gestructureerde en veilige omgeving om te kunnen ontplooien aan de hand van een ondersteuningsplan die gebaseerd is op de zelfredzaamheidsmatrix met 13 levensdomeinen.


De Ondersteunende Hand ondersteunt vanuit talenten, positieve ervaringen en richt zich op het ontwikkelen van iemands krachten, aan de hand van de positieve benadering worden technieken en interventies toegepast om de zelfredzaamheid, probleemoplossend vermogen van de cliënt te vergroten. Hiermee wordt het welzijn en gedrag van de cliënt op positieve wijze beïnvloed.

Een belangrijk onderdeel tijdens de ondersteuning is Out of The box kunnen denken. Gericht op het individu en zijn of haar kwaliteiten. De kennis op een creatieve en ervaren wijze toepassen. Handvatten bieden voor op de lange termijn. Korte en krachtige zorg bieden zodat een ieder zonder of met een klein aantal uren per week/maand een waardevolle toekomst perspectief heeft ten opzichten van zichzelf en de maatschappij. Een belangrijk element is het toe leiden naar een passende baan en of dagbesteding waardoor structuur, regelmaat en zelfregie toe nemen.